«حسین کنعانی مقدم»، فعال سیاسی اصولگرا، در خصوص ظهور “شورای وحدت” با نزدیک شدن به انتخابات مجلس در گفت و گو با خبرنگار سیاسی برنا گفت: اصولگرایان در زمینه های مختلف ظرفیت های خوبی دارند. به دلیل اختلاف تاکتیک و سلیقه هایی که وجود دارد، مجموعه ای از آن ها تلاش می کنند مجموعه های جدیدی را برای رقابت تشکیل دهند تا با نام های جدید و اقداماتی مشابه فعالیت کنند.

وی ادامه داد: در حال حاضر جمنا، شورای وحدت و جامعه روحانیت کار خود را انجام می دهند. همچنین ما هم بخشی را با عنوان “اصولگرایان انقلابی” ساماندهی و جذب می کنیم که بسیاری از اصولگراها تمایل خودشان را اعلام کردند.

کنعانی مقدم اظهار کرد: در درون جریان اصولگراها تغییر و تحول زنده است و می تواند منشایی برای شکل گیری گروه های جدید باشد.

وی با اشاره به اینکه اصولگراها در قالب چند مجموعه جداگانه فعالیت می کنند، اضافه کرد: گروه های سیاسی خواه یا ناخواه رقابتی با رقیب خودشان دارند و رقابتی هم در درون شان وجود دارد اما به نظر می رسد، زمانی که در مقابل رقابت بیرونی قرار می گیرند، انسجامشان بیشتر می شود.

این فعال سیاسی اصولگرا درباره فعالیت اصولگرایان در قالب یک مجموعه ادامه داد: به نظر من بعید است که چند مجموعه بتوانند در قالب یک مجموعه به کار خود ادامه دهند. دو جریان در رقابت های بیرونی خود رقابت های داخلی دارند.

وی در ادامه افزود: من بعید می دانم جامعه روحانیت که چتر حمایتی برای اصولگراهای سیاسی است و یک مرجعیت سیاسی را بر عهده دارد خود را وارد مرحله لیست دادن کند. بعید می دانم که جامعه روحانیت و مدرسین حوزه علمیه قم و گروه هایی که مرجعیت سیاسی دارند، وارد این مسائل شوند و یا چتر حمایتی خود را بر یک گروه خاص متمرکز کنند.

منبع: برنا