صبح انتخابات: عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: استانی شدن انتخابات راه را برای پولدارها و رایزن‌ها به مجلس هموار می‌کند.

در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی ماده ۳ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مبنی بر حذف ماده مربوط به استانی شدن انتخابات،مجتبی ذوالنور در موافقت با حذف ماده مربوط به استانی شدن انتخابات،گفت: در شهرهای کوچک مردم روی کاندیداها شناخت لازم را دارند اما با استانی شدن انتخابات تعداد کاندیداها بسیار افزایش می یابد و امکان شناخت کافی درباره آنان وجود نخواهد داشت.

وی افزود: اگر انتخابات استانی شود، شناخت مردم از کاندیداها صرفا بر مبنای لیست ها خواهد بود و افرادی که همیشه اهل رایزنی، خودنمایی و لابی گری هستند روی کار می آیند.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس تصریح کرد: با استانی شدن انتخابات، یا افراد باید به جریان های سیاسی آویزان شوند که پس از انتخاب هم قطعا فردی مستقل و عدالت خواه نخواهند بود و باید در راستای اهداف آن جریان سیاسی حرکت کنند.

ذوالنور افزود: در غیر این صورت کاندیداها باید اینقدر پول داشته باشند که در سطح استان تبلیغات کنند که در نتیجه افرادی پولدار سر کار می آیند و باید صرفا در زمان نمایندگی شان وامدار افرادی باشند که آنان را با قدرت پول به مجلس برده اند.

وی تأکید کرد: با استانی شدن انتخابات، شهرهای کوچک رها می شوند، چرا که کسانی که وابسته به پولدارها هستند، لازم نمی دانند به شهرهای کوچک و مشکلات مردم رسیدگی کنند، چرا که پشتوانه سیاسی و قدرت و ثروت زیادی دارند، در حالی که دلگرمی مردم در شرایط فعلی این است که می توانند مشکلاتشان را با نمایندگان خود مطرح کنند و ما نباید این ارتباط را قطع کنیم.

ذوالنور گفت: نمایندگانی که به صورت لیستی و با رأی انبوه بالا می آیند، قطعا نمی توانند ارتباط خوبی با بخش های دورافتاده کشور داشته باشند و چرا ما می خواهیم فضایی را ایجاد کنیم که مردم صرفا با اعتماد به پولدارها و لیست های سیاسی رأی دهند.

وی با بیان اینکه دعواهای قومی از این طریق افزایش می یابد، خاطرنشان کرد: روش فعلی انتخابات ممکن است مشکلاتی داشته باشد اما با این روش پیشنهادی قطعا مشکلات بسیار بیشتر خواهد شد.