در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی ماده ۳ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مبنی بر حذف ماده مربوط به استانی شدن انتخابات، سیدحسین نقوی حسینی در موافقت با حذف این ماده، گفت: با استانی شدن انتخابات مشارکت مردم به شدت کاهش می یابد و مجلس نباید این پشتوانه محکم را از نظام بگیرد.

وی با بیان اینکه انتخابات استانی، مردم را از انتخابات می گیرد، افزود: در انتخابات پر طمطراق اروپا صرفا ۳۲ درصد مردم و حزبی ها پای صندو ق‌ها می آیند و هدف استانی شدن انتخابات همین است و مردم را از صحنه انتخابات کنار می گذارد.

نماینده مردم ورامین در مجلس تصریح کرد: در هیچ نظام انتخاباتی در دنیا این گونه نیست که انتخابات به صورت استانی یا ایالتی برگزار شود و کاندیدا با اکثریت نسبی آراء انتخاب شوند.

نقوی حسینی با بیان اینکه استانی شدن انتخابات زمینه های بروز آشوب های اجتماعی و انتخاباتی را به شدت افزایش می دهد، گفت: کشور ما قومیتی و با مذاهب مختلف است و نباید از این طریق جنجال درست کنیم و معاندانی علیه نظام ایجاد شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به اینکه از این طریق انتخابات حزبی می شود و بر اساس زر، زور و تزویر صورت خواهد گرفت، تصریح کرد: قطعا با استانی شدن انتخابات کسانی که ثروت و حزب قوی تری دارند به مجلس می آیند و متمول ها سردمدار انتخابات می شوند.

وی با بیان اینکه طرح استانی شدن انتخابات خطرات زیادی را برای کشور ایجاد خواهد کرد، گفت: بگذارید مردم کف خیابان تصمیم گیر باشند و پای صندوق بیایند و سؤال این است که چرا از مردم می ترسید و نمی گذارید آنان انتخاب کنند؟