طرح حاضر که برای استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی به مجلس تقدیم شده است، از طریق تغییر و تعیین حدود جدید حوزه‌های انتخابیه در پی کسب اهدافی نظیر ارتقاء سطح کیفی مجلس، افزایش میزان مشارکت عمومی در انتخابات و جلوگیری از وقوع برخی تخلفات همچون خرید رای است و امکان تحقق اهداف ذیل بیش از پیش فراهم می‌شود.

پرداختن نمایندگان به بررسی امور ملی و پرهیز از صرف اوقات نمایندگی برای امور جزئی با حفظ ویژگی محلی و ملی بودن مسئولیت نمایندگی و جایگزین کردن برنامه‌محوری به جای شخص‌محوری،متمایل کردن انتخاب کنندگان و انتخاب‌شوندگان به سمت ایجاد نظام انتخاباتی متناسب با ساختارهای سیاسی و حقوقی ایران، حذف رقابت‌های شدید و اختلاف‌برانگیز قومی و قبیله‌ای و تقویت همبستگی ملی،ارتقای سطح کیفی و افزایش کارایی مجلس از طریق ایجاد امکان انتخاب داوطلبان شاخص‌تر با صلاحیت‌های برتر ،کاهش تعداد داوطلبان و هزینه‌های اجرایی انتخابات، کنترل تخلفاتی نظیر خرید رأی را می توان از جمله دلایل موافقت با طرح استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی برشمرد.

قاسم میرزایی نیکو نماینده مردم دماوند و فیروزکوه و عضو کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور در مجلس شورای اسلامی در خصوص موضوع استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: ماده ۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در خصوص استانی شدن انتخابات مجلس است، در این ماده ساز و کاری وجود دارد تا بخشی از انتخابات مجلس شورای اسلامی استانی شود.

طرح استانی شدن انتخابات مجلس با ۱۵۰ امضا به کمیسیون مربوطه ارجاع شد. خدری، نماینده بوشهر گناوه و دیلم گفته: طرح فوق بزودی در صحن علنی مطرح و به رای گذاشته خواهد شد تا در صورت تصویب، انتخابات آینده مجلس بصورت استانی برگزار می‌شود.

منبع: خبرآوران