صبح انتخابات: با توجه به قانون اساسی کشور عزیز ما که به رای مردم گذاشته شده است رئیس جمهور باید رجل سیاسی باشد و شورای نگهبان باید این مساله را احراز کند.

در چهل سال اخیر اما کارنامه اقتصادی روسای دولت ایران چندان مطلوب نبوده و در برخی شرایط نیز از طرف مردم افتضاح قلمداد شده است. این سوال به وجود می آید که آیا تعریف یک رجل سیاسی با شخصی که توانایی مدیریتی کافی جهت اداره کشور و راهبری یک هیات دولت مدیر و مدبر و قوی را ندارد دارای تناقضی هست یا خیر؟  آیا رجل سیاسی می تواند مدیر قوی نباشد؟ به نظر می رسد که اگر در این مورد تا کنون دقت کافی نشده است باید از این به بعد دقت بسیار زیادی به خرج داده شود و مصادیق نقص مدیریتی-اقتصادی از کاندیداهای ریاست جمهوری به عنوان مخل رجل سیاسی بودن آنها مد نظر و بررسی کافی قرار بگیرد تا چهار الی هشت سال ظرفیتها و عمر مردم هدر داده نشود.

گذشته که گذشت ولی انتظار مردم از شورای نگهبان در انتخابات آینده ریاست جمهوری به لحاظ توانمندی مدیریتی و اقتصادی کاندیداهای تایید شده بسیار زیاد است و بهانه قدیمی چیدن یک هیات دولت مقتدر توسط رئیس جمهور غیر مقتدر هم کاملا مردود است و بارها امتحان منفی خود را در کشور ما پس داده است.

جهت کمک اولیه به اعضای محترم شورای نگهبان برخی ملاکهای مد نظر مردم برای یک مدیر قوی به عرض می رسد، وقتی بسیاری از مردم هم این مطالب را می دانند غفلت از شورا پذیرفته شده نیست. مدیر لایق:

۱٫ کارنامه بسیار خوب و مشخصی از دستاوردهای با کیفیت و متناسب با امکانات دریافت شده دارد که فراتر از ادعاها و آمار مشکوک است و مردم دارند با رضایت روی زمین (و نه در خیال مدیر مربوطه) از آنها استفاده می کنند (مانند …!).

۲٫ تخصص مدیریتی یا اقتصادی قوی دارد، که از حد یک مدرک گرفته شده با ضرب و زور و یک سری تجارب ناموفق در مجموعه های اقتصادی کشور بیشتر است، و نشان داده مسیر روش مند و علمی را در بهبود مدیریت/اقتصاد کشور می خواهد دنبال کند (مانند …!).

۳٫ واجد خصوصیات بارز نخبگی است (مانند …!).

۴٫ مشخصه های صداقت و پاکدستی و کارامدی را با هم دارد (مانند …!).

۵٫ تحول دیجیتال جامع و هوشمند را بفهمد و در سطح کشور حمایت قوی عملی کند تا بسیاری از فسادها و ناکارامدیها کنترل شوند (مانند: ؟).

و …

حالا اگر همه اینها با هم جمع نشد به هر حال شورا می تواند همت کند افرادی را که هیچ یک از خصوصیات معروف یک مدیر قوی را ندارد، تایید نکند. بهانه هم پذیرفته نیست، از مصلحت اندیشی سیاسی افراطی دست بردارید و به متخصصین مدیریت و اقتصاد و افراد کارامد اعتماد کنید، ما که حلال نخواهیم کرد افراد دارای ضعف مدیریتی را تایید کنید.

اگر آقایان رجل سیاسی و رجل شناسان سیاسی تا کنون نفهمیده اند لطفا زودتر بفهمند که اکثر مردم مدیر قوی و سالم می خواهند نه اداهای سیاسی و جناحی آقایان را و رای های میلیونی مردم هم به امید این بوده نه جهت اینکه از این جناحها و گروهها خوششان (یا بدشان) می آید. بارها هم هر دو گروه کشور را آزموده و پکر شده اند – بخصوص این بار – در حالی که آدم کارامد و سالم در هر دو گروه و در خارج گروه ها هست ولی از طرف شورا و از طرف گروههای سیاسی کمتر میدان انتخاب شدن و عمل دارد (اگر هم چنین فردی در گروهی نبود حضور انتخاباتی آن گروه به جهنم، مهم نیست باشد در انتخابات یا نباشد). آزادیخواهی و دینداری که میدان عمل به آدم کارامد سالم ندهد به درد لای جرز می خورد و بنده یا شما اگر عرضه معرفی مدیر قوی و سالم را نداشته باشیم رد صلاحیت شویم بهتر است.

منبع: الف