«محمدجواد کولیوند»، رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری برنا درباره استانی شدن انتخابات مجلس و طرح مجلس در این خصوص گفت: طرح یک فوریتی در دستور کار مجلس قرار دارد که بالغ بر ۱۲۰ نماینده مجلس، طی آن درخواست این موضوع را دارند که قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب سال ۷۸، اصلاحاتی داشته باشد.

کولیوند در خصوص این اصلاحات تصریح کرد: از هر حوزه انتخابیه موجود در استان، نامزد یا نامزدهایی که حداقل ۲۰ درصد آرای صحیح مأخوذه حوزه انتخابیه تبصره ذیل ماده ۱ این قانون را کسب کرده و بالاترین رأی را در کل استان به دست آورند، نماینده یا نمایندگان استان از آن حوزه انتخابیه محسوب می‌شوند.

وی ادامه داد: درصورتیکه حد نصاب در این ماده، برای یک یا چند کرسی بدست نیاید نامزد یا نامزدهایی که بیشترین رأی را نسبت به سایر نامزدهای آن حوزه انتخابیه در سطح استان کسب کرده باشند به عنوان نماینده یا نمایندگان آن استان از آن حوزه انتخابیه به مجلس راه می‌یابند.

رییس کمیسیون شوراهای مجلس در پاسخ به این سوال که تقسیمات حوزه های انتخابیه در انتخاباتی استانی چه تغییراتی خواد داشت، گفت: حوزه های انتخابیه در این طرح تغییری نمی کنند و به شکل فعلی باقی می ماند.

وی ادامه داد: در هر حوزه انتخابیه داوطلب باید حدنصاب آرا در حوزه ثبت نامی خود را کسب کند، و تنها تفاوت در این است که آرا استانی کاندیدا نیز شمارش خواهد شد.

کولیوند در پاسخ به این سوال که انتخابات استانی چگونه منجر به تقویت نقش احزاب می شود نیز تصریح کرد: در انتخابات استانی تمرکز بر لیست های استان خواهد بود، پس تبلیغات فردی و هزینه های نجومی برای این تبلیغات دیگر کارایی ندارد. این لیست استان است که باید مورد توجه قرار گیرد یعنی کار جمعی و تقویت احزاب که انتخابات را به سمت رای های لیستی می برد.

رییس کمیسیون شوراها همچنین تاکید کرد: احزاب دیگر افراد را بدون شناخت و مطالعه مورد حمایت قرار نمی دهند و یا در برابر انتخابات سکوت نمی کنند بلکه لیست ها را مورد حمایت قرار داده تا کرسی های مدنظر خود در مجلس را تصاحب کنند.

منبع: برنا