صبح انتخابات: مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری هرمزگان گفت: وظیفه اداره کل سیاسی و انتخابات، حفاظت و مراقبت از برگزاری سالم و قانونی انتخابات است و باید دقت لازم انجام گیرد تا فرمانداران، بخشداران، دهیاران و مدیران کل و تمامی روسای دستگاه‌هایی که از بودجه دولتی استفاده می کنند از امکانات دستگاه های تحت امر خود بر له و علیه هیچ کاندیدایی اعلام مواضع نکنند و در صورت تخلف برخورد لازم و قانونی صورت گیرد.

احمد نفیسی با اشاره به برنامه ریزی برای برگزاری باشکوه انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفندماه سال جاری، تصریح کرد: مهمترین موضوع سیاسی سال ۹۸ برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی است و اگر حضور تمامی جریانات سیاسی را در انتخابات  پرشور و نشاط داشته باشیم مجلس توانمندی خواهیم داشت و همه این پروسه به مثابه مقابله مستقیم و پاسخ به دخالت های آمریکاست.

مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری هرمزگان در همین رابطه گفت:  وظیفه اداره کل سیاسی و انتخابات، حفاظت و مراقبت از برگزاری سالم و قانونی انتخابات است و باید دقت لازم انجام گیرد تا فرمانداران، بخشداران، دهیاران و مدیران کل و تمامی روسای دستگاه‌هایی که از بودجه دولتی استفاده می کنند از امکانات دستگاه های تحت امر خود بر له و علیه هیچ کاندیدایی اعلام مواضع نکنند و در صورت تخلف برخورد لازم و قانونی صورت گیرد.

نفیسی در پایان گفت: استاندار تاکید موکد دارند که همه فعالیت ها باید مطابق با ضوابط قانونی باشد و هیچگونه تخلفی صورت نگیرد و همه فعالیت ها مستمراً رصد شود.

منبع: خبرگزاری موج